• welcome kecik
 • WEBPAGES

PENGUMUMAN TERKINI

GIS SERVICES AT NCRC

Geospatial Analysis Service now available at our Lab (GISLab)
1. Digital Mapping
2. Spatial Analysis
3.Geodatabase Management
4.Geospatial Visualization

For detail information please visit our official sites

GISLab NCRC Official Website


GIS SERVICES AT NCRC

Geospatial Analysis Service now available at our Lab (GISLab)
1. Digital Mapping
2. Spatial Analysis
3.Geodatabase Management
4.Geospatial Visualization

For detail information please visit our official sites

GISLab NCRC Official Website


GIS SERVICES AT NCRC

Geospatial Analysis Service now available at our Lab (GISLab)
1. Digital Mapping
2. Spatial Analysis
3.Geodatabase Management
4.Geospatial Visualization

For detail information please visit our official sites

GISLab NCRC Official Website


GIS SERVICES AT NCRC

Geospatial Analysis Service now available at our Lab (GISLab)
1. Digital Mapping
2. Spatial Analysis
3.Geodatabase Management
4.Geospatial Visualization

For detail information please visit our official sites

GISLab NCRC Official Website


GIS SERVICES AT NCRC

Geospatial Analysis Service now available at our Lab (GISLab)
1. Digital Mapping
2. Spatial Analysis
3.Geodatabase Management
4.Geospatial Visualization

For detail information please visit our official sites

GISLab NCRC Official Website


GIS SERVICES AT NCRC

Geospatial Analysis Service now available at our Lab (GISLab)
1. Digital Mapping
2. Spatial Analysis
3.Geodatabase Management
4.Geospatial Visualization

For detail information please visit our official sites

GISLab NCRC Official Website


GIS SERVICES AT NCRC

Geospatial Analysis Service now available at our Lab (GISLab)
1. Digital Mapping
2. Spatial Analysis
3.Geodatabase Management
4.Geospatial Visualization

For detail information please visit our official sites

GISLab NCRC Official Website


GIS SERVICES AT NCRC

Geospatial Analysis Service now available at our Lab (GISLab)
1. Digital Mapping
2. Spatial Analysis
3.Geodatabase Management
4.Geospatial Visualization

For detail information please visit our official sites

GISLab NCRC Official Website


DARI MEJA PENGARAH

prof web 2

Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia  Baca lagi

2017 - Siri Wacana Ilmu NCRC 2017 : Sesi RTD Berjaya Kenalpasti Keperluan Kehidupan Golongan Warga Emas

on .

siri wacana rtd

NCRC ONLINE – Malaysia akan mencapai status negara warga emas (negara menua) pada 2030 apabila 15 peratus daripada jumlah penduduk terdiri daripada mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Mengambil peluang pertemuan khas bersama Yang Berhormat Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM), Datuk Hajah Azizah Haji Mohd Dun pada 20 Februari yang lalu, satu rundingan meja bulat yang bertajuk “Choice of Living Arrangements among Elderly telah dilaksanakan dengan jayanya.

Ketua penyelidik, Dr. Nur Syakiran Ismail yang juga felo NCRC telah membentangkan hasil dapatan awal kajian geran FRGS yang bertajuk “Developing A Model of  Living Arrangements Preference among the Elderly in Malaysia”. Ahli kumpulan penyelidik  yang terdiri daripada Prof. Madya Dr. Rohana Yusof (NCRC), Prof. Madya Dr. Norehan Abdullah (NCRC), Dr. Kalthum Hassan (SOG), Dr Ummu Atiyah (SOIS) dan Dr. Shamzaeffa Samsudin (SEFB) juga turut hadir dalam sesi rundingan tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pilihan living-arrangement yang digemari oleh warga emas. Skop kajian adalah warga emas, berbangsa Melayu yang tinggal di Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER), Wilayah Ekonomi Koridor Selatan (ISKANDAR) dan Wilayah Ekonomi Koridor Timur (ECER). Menggunakan dua set responden iaitu bakal warga tua (umur 40-59 tahun) dan warga tua (60 tahun dan ke atas), kajian telah merumuskan bahawa living arrangement warga emas yang digemari adalah tinggal dirumah sendiri. Menghabiskan usia tua di rumah sendiri menjadi pilihan utama lebih 80 peratus responden atas faktor keselesaan.

Turut hadir daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) adalah Dr. Faridah Binti Awang (Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Pembangunan Wanita),   Tn. Hj. Mohd Fazari B. Mohd Salleh (Timbalan Ketua Pengarah (Strategik), Jabatan Kebajikan Masyarakat), Encik Said Bin Sidup (Pengarah (Bahagian Warga Emas) Jabatan Kebajikan Masyarakat), dan Encik Mazni Bin Yahya (Ketua Penolong Pengarah, NAM Institute for The Empowerment of Women Malaysia (NIEW).

Di akhir rundingan, satu resolusi telah dipersetujui iaitu menyokong cadangan kajian supaya sistem sokongan sosial di pelbagai peringkat  seperti Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE)  dan Khidmat Bantu Di Rumah (Home Help) diperluaskan. Seterusnya, menggalakkan penglibatan golongan belia sebagai sukarelawan berdaftar dalam program Khidmat Bantu di Rumah  bagi membantu warga emas yang hidup sendirian.

Dalam ucapan penutup RTD, Yang Berhormat Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM), Datuk Hajah Azizah Haji Mohd Dun berkata “sesi perkongsian dapatan kajian seumpama ini penting supaya pihak pembuat dasar maklum tentang keperluan sebenar masyarakat”. Dan beliau mengalu-alukan segala bentuk kerjasama UUM-KPWKM dalam apa jua aktiviti khususnya bagi tujuan pembangunan wanita dan Negara.  

 

 

 

SOROTAN PERISTIWA / AKTIVITI NCRC

 • bubur asyura web
 • rtd housing web
 • merdeka
 • new school web
 • sambutan merdeka
 • blue print
 • rtd pengawal asing
 • rekha pai
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • IHYA RAMADHAN WEBSITE
 •  pocens logoNew Picture 6 New Picture 22 uctc2015260px-Iskandar Malaysia logo logo unisba perdasi logo umk-universitas muria kudus New Picture 18 New Picture 8 New Picture New Picture 9 New Picture 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19