Senarai penyelidikan NCRC

Written by Super User on .

 

TAHUN 2017

senarai penyelidikan NCRC web
 
 1. PERLAKSANAAN KONSEP KHIYAR (HAK MEMILIH) : MEMPERKASA PENGURUSAN KONTRAK PERNIAGAAN FRANCAIS DI MALAYSIA 
 2. MODEL ETIKA KEUSAHAWANAN BERTERASKAN NILAI-NILAI ISLAM
 3. GELAGAT KEPATUHAN PENGGUNA ISLAM NEGERI KEDAH TERHADAP STATUS HALAL
 4. PROJEK PENJANAAN SENI KREATIF (BARANGAN KITAR SEMULA DAN TERPAKAI) DAN PEMASARAN MELALUI E-BUSINESS
 5. PROJEK PENGKOMERSILAN TELEKONG
 6. BAIK PULIH PUSAT AKTIVITI SENI KHATTAHUN 2016

                                                 research jpeg 2016

      1. PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN DAN KECEKAPAN PENIAGA DALAM MENGURUS PERNIAGAAN DAN MEMASARKAN
          PRODUK
      2. KAJIAN POLA PENGUNDIAN PILIHAN RAYA KECIL SUNGAI BESAR DAN KUALA KANGSAR
      3. IMPAK PENGAMBILAN PENGAWAL KESELAMATAN WARGA ASING DALAM SEKTOR PERKHIDMATAN DI    
          NCER
      4. KEDUDUKAN ORANG KELAINAN UPAYA DALAM PENGURUSAN ZAKAT NEGERI KEDAH
      5. FAKTOR PENENTU KETERLIBATAN BELIA DALAM AKTIVITI KESUKARELAWANAN DI NCER
      6. MEMPERKASA GOLONGAN BELIA DARIPADA KELUARGA MISKIN DI KEDAH MELALUI TRANSFORMASI    
          SIKAP DAN PEMBANGUNAN KENDIRI
      7. PEMBENTUKAN MODEL PENGURUSAN "QUALITY WORK-LIFE" MELALUI SISTEM SOKONGAN SOSIAL UNTUK WANITA
          BEKERJAYA
      8. ASSESSING THE DETERMINANTS OF POVERTY IN THE EMERGING ECONOMY OF NORTHERN CORRIDOR             ECONOMIC REGION (NCER).
      9. SPATIAL ENGAGEMENTS OF UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
    10. DEVELOPMENT OF SPATIAL AND COLLATERAL DATABASE FOR ACTUALIZATION AND INTERPRETATION OF           PLANNED DEVELOPMENT STRATEGIES OF NORTHERN CORRIDOR CORRIDOR ECONOMIC REGION          
          (NCER) USING GEOSPATIAL ANALYTICAL TOOLS.
    11. RURAL YOUTH EMPOWERMENT USING E-BUSINESS IN NCER

TAHUN 2015


2015
 1. KAJIAN ELEKTORAL MALAYSIA 2015 
 2. PENJANAAN MATA PENCARIAN LESTARI UNTUK ANGGOTA DEWASA KOMUNITI FAKIR DAN MISKIN MELALUI PENDEKATAN PEMBIAYAAN MIKRO ISLAMIK: INISIATIF PEMBANGUNAN ALTERNATIF KE ARAH TRANSFORMASI GOLONGAN MISKIN WILAYAH KEDA

 
TAHUN 2014

2014
 1. KAJIAN IMPAK KEPADA PROJEK TITIAN BISTARI DALAM MEMARTABATKAN PENDIDIKAN LUAR BANDAR
 2. SATU KAJIAN TENTANG INOVASI DAN FAKTOR KEJAYAAN KRITIKAL USAHAWAN BELIA YANG BERJAYA
 3. MEMBANGUNAKAN MODEL KEUTAMAAN PENYUSUNAN HIDUP WARGA EMAS
 4. MAPPING THE CUSTOMER LIFETIME VALUE OF KEDAI RAKYAT 1 MALAYSIA (KR1M) FOR UNDERSTANDING THE BUSINESS SUSTAINABILITY: A NEW HYBRID OF GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS AND RFM MODEL
 5. IMPAK E-BISNES KE ATAS PRESTASI PERNIAGAAN USAHAWAN WANITA DI MALAYSIA

TAHUN 2013

2013
 1. KAJIAN PEMASARAN POLITIK DALAM PILIHANRAYA UMUM MALAYSIA KE 13
 2. INDUSTRIAL PARK SURVEY IN NCER
 3. KAJIAN BERSEMPADANAN MALAYSIA- THAILAND : KEMASUKAN PENIAGA WANITA KE PADANG BESAR MALAYSIA

TAHUN 2012

2012
 1. PENYERTAAN KOMUNITI LUAR BANDAR DALAM BIDANG TEKNOLOGI MAKLUAMT DAN KOMUNIKASI (ICT) DI WILAYAH EKONOMI KORIDOR UTARA. KAJIAN DI NEGERI KEDAH.
 2. SUATU PENILAIAN TERHADAP KUALITI HIDUP KOMUNITI MELAYU PESISIR PANTAI DI NCER
 3. PENILAIAN PERANAN JKKK DALAM PERANCANGAN TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DI LUAR BANDAR DI WILAYAH EKONOMI KORIDOR UTARA
 4. KAJIAN POLA PENGUNDIAN PRU 13 MENGIKUT PETI UNDI NEGERI TERENGGANU (FASA 1)
 5. PERUBAHAN GUNATANAH DAN GANGGUAN EKOSISTEM LEMBANGAN KAWASAN WILAYAH UTARA SEMENANJUNG MALAYSIA
 6. PERUBAHAN GUNATANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN FIZIKAL KAWASAN KOTA SETAR, KEDAH DARUL AMAN
 7. PEMBANGUNAN DESA : SATU KAJIAN INDUSTRI DESA DI NEGERI KEDAH DAN PERLIS
 8. IMPAK PENGGUNAAN DIMENSI BUKAN PENDAPATAN DALAM PENGIRAAN KADAR KEMISKINAN : KAJIAN KES DI NEGERI PELIS
 9. THE SOCIAL SAFETY NETS IN THE NORTHERN REGION: CASE STUDY OF SINGLE MOTHERS IN PERLIS AND PENANG
 10. THE IMPORTANCE OF COMPETITIVE STRATEGY COMPONENTS FOR PENANG PORT GROWTH : AN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS APPROACH
 11. BANGUNAN HIJAU : KAJIAN PENERAPAN PRAKTIS DI KAWASAN KORIDOR UTARA
 12. PEMBENTUKAN MODEL PENGENALPASTIAN POTENSI PRODUK DAN PRASARANA PELANCONGAN DI WILAYAH UTARA: KAJIAN KES DAERAH-DAERAH TERPILIH DI KEDAH
 13. ANALISIS PENCAPAIAN DI ANTARA AGENSI PEMBANGUNAN (KEDA, PKNK DAN AIM) DALAM MEMBANGUNKAN EKONOMI PENDUDUK LUAR BANDAR DI KORIDOR UTARA, KAJIAN DI DAERAH KUBANG PASU
 14. PERSEPSI PENGUNDI CINA TERHADAP PILIHANRAYA UMUM KE 13 : KAJIAN KES PULAU PINANG
 15. KAJIAN PEMASARAN PRODUK PELANCONGAN MALAYSIA KE NEGERA TIMUR TENGAH
 16. MAPPING THE LAND USE PROFILE AND CORE ECONOMIC ACTIVITIES FOR THE NCER BY USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) AND LAND INFORMATION SYSTEM (LIS)
 17. KAJIAN SOSIO POLITIK DAN ISU-ISU SEMASA KEDAH

TAHUN 2011

2011
 1. EKUITI DAN PRESTASI JENAMA BARISAN NASIONAL DI NEGERI JOHOR
 2. KAJIAN SOSIALISASI POLITIK DI NEGERI SEMBILAN
 3. KAJIAN SOSIALISASI POLITIK DI NEGERI PERAK
 4. PENGARUH MEDIA KE ATAS TINGKAH LAKU PENGUNDI DI NEGERI KEDAH
 5. KAJIAN SOSIO POLITIK KEPIMPINAN SEMENANJUNG
 6. KAJIAN TRANFORMASI KEPIMPINAN MASYARAKAT KEDAH FASA 1
 7. IMPACT ASSESSMENT STUDY ON NCIA'S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAMMES
 8. PENULISAN LAPORAN TAHUNAN PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI KEDAH 2010
 9. PENTERJEMAHAN DOKUMEN PELAN STRATEGI NEGERI KEDAH 2011-2015
 10. PENGANALISAAN DATA-DATA e-SINAR MENGIKUT DAERAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN
 11. KEPIMPINAN PENGERUSI JAWATANKUASA KEMAJUAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG - PERSEKUTUAN (JKKK-P) PEMANGKIN PEMBANUGNAN MASYARAKAT DAN NEGARA
 12. PROFIL SOSIO- EKONOMI DAN KUALITI HIDUP IBU TUNGGAL DI NEGERI PERLIS DAN KEDAH

TAHUN 2010

2010
 1. FACTORS PROMOTING WOMEN TO PARTICIPATE IN ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAMMES AND THE IMPACT S ON  THEIR QUALITY LIVES
 2. KAJIAN PROFIL PENIAGA PASAR MALAM DI DAERAH KOTA SETAR, KEDAH DARULAMAN
 3. KAJIAN OUTCOME DAN IMPAK PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI II
 4. PROJEK VIDEO KLIP RAKYAT MISKIN DAN DAIF DI KAWASAN WILAYAH EKONOMI KORIDOR UTARA (NCER) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

TAHUN 2009

2009
 1. PELAN STRATEGIK PEMBANGUNAN ICT NEGERI KEDAH
 2. PELAN STRATEGIK PEMBANGUNAN USAHAWAN NEGERI KEDAH
 3. PENYEDIAAAN PELAN TINDAKAN WANITA DAN KELUARGA NEGERI KEDAH 2011-2015
 4. KAJIAN PROFIL PELAJAR SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA
 5. KAJIAN KESAN BANJIR KE ATAS SOSIOEKONOMI KEDAH
 6. KAJIAN SOSIOEKONOMI DAN KEBERKESANAN PROGRAM MEMBASMI KEMISKINAN DI KAWASAN NCER                 

TAHUN 2008

2008
 1. PROGRAM TEKNOLOGI PENJANA MODAL INSAN
 2. KAJIAN PERSEPSI RAKYAT TERHADAP PEMBANGUNAN NEGERI KEDAH
 3. RESEARCH GRANT FOR THE STUDY ON BROADBAND USAGE IN KEDAH AND PERLIS
 4. ASSESSMENT OF TELECENTRES IMPLEMENTED IN PENINSULAR MALAYSIA BY STATE GOVERNMENTS NGO's AND PRIVATE SECTORS

SOROTAN PERISTIWA / AKTIVITI NCRC

 • bubur asyura web
 • rtd housing web
 • merdeka
 • new school web
 • sambutan merdeka
 • blue print
 • rtd pengawal asing
 • rekha pai
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • IHYA RAMADHAN WEBSITE
 •  pocens logoNew Picture 6 New Picture 22 uctc2015260px-Iskandar Malaysia logo logo unisba perdasi logo umk-universitas muria kudus New Picture 18 New Picture 8 New Picture New Picture 9 New Picture 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19