Unit Penyelidikan & Pascasiswazah

Written by Super User on .

UPP

 •  Mencari peluang-peluang Penyelidikan, Perundingan dan Latihan dengan pihak dalaman dan luaran
 • Menyelaras dan memantau projek-projek Penyelidikan, Perundingan dan Latihan yang dijalankan
 • Menganjurkan dan menguruskan kursus, seminar, bengkel dan persidangan berkaitan di peringkat universiti, kebangsaan dan antarabangsa
 • Menguruskan tugas-tugas pentadbiran bagi projek-projek yang dijalankan
 • Mencari peluang-peluang penyelidikan dan kerjasama baru dengan jabatan kerajaan dan agensi luar
 • Menyelaras dan memantau projek-projek penyelidikan dan perundingan yang diperolehi di bawah jabatan
 • Menguruskan penjanaan proposal penyelidikan Geran Luar dan Geran Kementerian Pengajian Tinggi
 • Memastikan semua hasil penyelidikan adalah menjadi KERAHSIAAN dan tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak
 • Memastikan projek-projek Penyelidikan, Perundingan dan Latihan yang dijalankan adalah mengikut dan memenuhi ketetapan dan kehendak pelanggan
 • Menguruskan permohonan dan  memantau rekod pelajar siswazah NCRC

 

SOROTAN PERISTIWA / AKTIVITI NCRC

 • bubur asyura web
 • rtd housing web
 • merdeka
 • new school web
 • sambutan merdeka
 • blue print
 • rtd pengawal asing
 • rekha pai
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • IHYA RAMADHAN WEBSITE
 •  pocens logoNew Picture 6 New Picture 22 uctc2015260px-Iskandar Malaysia logo logo unisba perdasi logo umk-universitas muria kudus New Picture 18 New Picture 8 New Picture New Picture 9 New Picture 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19